Invitation til temamøde: Substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring

06-01-2017
Grøn virksomhed Industri Kemikalier

Kom og hør, hvordan strategisk leverandørstyring kan være et middel til at komme af med de skadelige kemikalier.

Adskillige europæiske importører af materialer og artikler har oplevet at løbe panden mod en mur i deres forsøg på at få pålidelige oplysninger om indholdsstofferne. For nogen er det lykkedes at få hul på ”bylden” og få skabt aftaler og samarbejde med deres leverandører. Et samarbejde som kan sikre transparens og innovativ produktudvikling.

Nu arrangerer partnerskabet Kemi i Kredsløb et temamødet, der retter sig særligt til importører og leverandører af artikler.

> Læs mere om temamøde og tilmelding