Hvor rent skal sorteret affald være?

31-01-2017
Borger Affald

Fire nye film fra Miljøstyrelsen guider danskerne, så det bliver nemmere at sortere affald til genanvendelse.

Må du smide en våd avis i papircontaineren? Kan pizzabakker genbruges? Og skal syltetøjsglasset vaskes rent, før du smider det i glascontaineren?

Der kan opstå tvivl om mange ting, når man sorterer affald. Derfor har Miljøstyrelsen fået produceret fire små film med tips og tricks til sorteringen, der nu kan ses på nettet:

 1. Vi blander ikke affald, som borgerne har sorteret
  Den første film viser, hvordan det sorterede affald behandles og understreger, at borgernes affald ikke blandes sammen igen, når det først er sorteret.
 2. Hvor rent skal sorteret affald være?
  Tips og gode råd til tvivlsspørgsmål, der tit opstår i forbindelse med sorteringen: Hvor rent skal papir, pap, plast, metal og glas egentlig være, for at det er OK at komme i genbrugscontaineren?
 3. Alle øl- og sodavandsdåser kan genanvendes
  Aluminiumsdåser bør altid sorteres til genanvendelse – også selv om der ikke er pant på. Mange flaskeautomater tager også imod dåser uden pant.
 4. Porcelæn ødelægger glasgenbrug
  Eksempler på, hvad man ikke skal lægge i sit glasaffald. Blandt andet ødelægger porcelæn og keramik processen, så glasset ikke kan genanvendes, og sorteringen har været forgæves.

Filmene er tænkt som en hjælp til kommuner og affaldsselskaber i kommunikationen med borgerne. De er en del af Miljøstyrelsens indsats for at fremme genanvendelsen. Du kan få mere at vide om affaldssortering hos dit lokale affaldsselskab.

Læs mere om filmene på www.genanvend.mst.dk/film

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies