Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

11-01-2017
Pesticider Landbrug

Ny rapport viser, at det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at bruge droner til at finde ukrudt i modne kornmarker

Miljøstyrelsen har støttet en undersøgelse fra Københavns Universitet af, om fotografering fra droner i 50 m’s højde kan bruges til at finde ukrudt i modne kornmarker, dernæst om fotografierne kan bruges til at stedfæste ukrudtet i marken, og til sidst om en efterfølgende præcisionssprøjtning med ukrudtsmidler på basis af ukrudtskortene kan begrænse mængden af anvendt pesticid, så besparelsen kan betale udgifterne til dannelsen af ukrudtskortene.

Rapporten viser med sikkerhed, at droner kan anvendes til at kortlægge f.eks. tidsler før kornhøsten. Den samlede proces kan desuden gøres på en så økonomisk effektiv måde, at det kan betales via de pesticidbesparelser, som kan opnås. De udviklede procedurer og software-programmer mangler dog at blive afprøvet og kædet sammen med stedspecifik ukrudtsbekæmpelse under praktiske forhold, så alle led i kæden fra fotografering til bekæmpelse optimeres samlet.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her .