Droner finder ukrudt på kornmarker

11-01-2017
Borger Landbrug Pesticider

Det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at bruge droner til at finde ukrudt på landbrugets kornmarker. Det viser ny rapport fra Miljøstyrelsen og Københavns Universitet.

Foto: Colourbox

Tidsler og andre ukrudtsplanter har fået en ny fjende fra oven. En undersøgelse fra Københavns Universitet, støttet af Miljøstyrelsen, viser, at fotografering med droner fra 50 meters højde kan spotte ukrudtet, og det giver landmanden mulighed for at bekæmpe ukrudtet langt mere præcist og bruge færre pesticider.

Ved at fotografere en mark fra en drone og bruge digital billedanalyse til at spotte f.eks. tidsler, kan tidselkolonier kortlægges mere præcist end ved observationer på jorden, fordi man også kan se tidsler, som står skjult nede i afgrøden.
I projektet er det også blevet undersøgt, om en efterfølgende præcisionssprøjtning med ukrudtsmidler på basis af ukrudtskortene fra dronen kan begrænse brugen af pesticider, så besparelsen kan betale udgifterne til brug af dronerne.

Det kan betale sig

Rapporten viser med sikkerhed, at droner kan bruges at kortlægge f.eks. tidsler før kornhøsten. Den samlede proces kan desuden gøres på en så økonomisk effektiv måde, at den kan betales via de pesticidbesparelser, som kan opnås. De udviklede procedurer og software-programmer mangler dog at blive afprøvet og kædet sammen med stedspecifik ukrudtsbekæmpelse under praktiske forhold, så alle led i kæden fra fotografering til bekæmpelse optimeres samlet. Netop dette forsøges afdækket i en fortsættelse af projektet, som Miljøstyrelsen også støtter.

Regeringen har i september 2016 udarbejdet en dronestrategi som bl.a. vil styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for droneteknologi. Et af initiativerne vil undersøge mulighederne for anvendelse af droner i landbruget. Dette projekt bidrager til den samlede implementering af dronestrategien.

Projekterne er støttet af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten: Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn