Overses forureninger med dichlormethan ved forureningsundersøgelser på gamle industrigrunde?

13-01-2017
Jord

Spørgsmålet er blevet rejst, da dichlormethan overses ved den typisk anvendte metode til udvælgelse af jordprøver til kemisk analyse (PID-måling), og da stoffet ikke indgår i de kemiske analysepakker, der typisk benyttes i forureningsundersøgelser for klorerede opløsningsmidler.

Problemstilling er blevet undersøgt, og resultatet kan ses i rapporten Udredningsprojekt om dichlormethan , hvor der også gives anbefalinger til imødegåelse af problemet. Undersøgelsen tyder dog ikke på, at der er store oversete forureninger.