Data om miljøfremmede stoffer i bygninger

23-01-2017
Affald

Der er med afsæt i miljøkortlægningsrapporter opbygget en database over miljøfremmede stoffer i bygninger, der skal nedrives eller renoveres. En beskrivelse af databasen og en analyse af koncentrationsniveau’et af problematiske stoffer i forskellige byggematerialer kan ses i to rapporter, som netop er publiceret.

Rapporten indeholder analyseresultater for asbest, metaller og PCB fra 11 forskellige materialetyper i 5 forskellige bygningstyper. I 88 % af rapporterne er der undersøgt for PCB, i 85 % for metaller og i 79 % for asbest. Der er blandt andet opnået viden om analysetyper, der anvendes, indtrængningsdybde for PCB og hvilke koncentrationsniveauer, der måles.

I forhold til PCB stemmer resultaterne godt overens med, at PCB primært er anvendt i perioden 1950-1977, og resultaterne er i tråd med Energistyrelsens PCB kortlægning fra 2013, hvor de fandt, at anvendelsen af PCB-holdige materialer var størst i perioden 1965-1974.

Projektet giver et bedre grundlag for Miljøstyrelsens fremtidige vejledning om miljøkortlægning af bygninger.

Se rapporterne her: Forprojekt og Hovedprojekt