Danske virksomheder: miljøledelse betaler sig

30-01-2017
Grøn virksomhed

Ny undersøgelse viser, at virksomheder der arbejder med miljøledelse styrker både deres image og økonomi

Det betaler sig at bruge miljøledelse i sin virksomhed. Det viser ny undersøgelse, hvor 277 danske virksomheder, der alle arbejder med miljøledelse har deltaget.
Virksomhederne opnår både et bedre image, økonomiske og forretningsmæssige fordele, og ikke mindst er de med til at styrke grøn omstilling til gavn for miljøet.

58 procent af de adspurgte virksomheder siger f.eks. at der er økonomiske fordele ved at have miljøledelse. 60 procent siger, at miljøledelse er et krav fra deres kunder, mens 59 procent siger, at der er stigende opmærksomhed om miljøledelse fra omverdenen. 40 procent oplever, at miljøledelse giver adgang til nye markeder. 82 procent svarer, at miljøledelse giver et godt image og 90 procent siger, at miljøledelse har miljømæssige fordele.

Undersøgelsens resultater understøtter tidligere vurderinger af virksomheders udbytte af at arbejde med miljøledelse. Eksempelvis har Novozymes tidligere meddelt, at virksomheden som direkte resultat af deres miljøledelsesindsats har sparet mere end 300 mio. kr. årligt – alene på energiregningen.

Mere end 1000 danske virksomheder er med

Miljøledelse, som skaber værdi på en lang række parametre, handler om virksomhedernes strategiske miljøindsats, herunder at skabe overblik over, hvordan driften af en virksomhed påvirker miljøet, det handler om at opstille mål for forbedringer samt nedskrive og kommunikere sin miljøpolitik ud til medarbejderne. F.eks. arbejder mange produktionsvirksomheder med at nedfælde procedurer der sikrer bedst mulige miljøhensyn kontinuerligt.

I dag er 1009 danske virksomheder certificeret efter den internationale miljøstandard ISO14001. Standarden bruges verden over som et ledelsesværktøj til at sænke virksomhedens ressourceforbrug og generelle miljøpåvirkning.

Undersøgelsen af miljøledelse i danske virksomheder er udarbejdet af Aalborg Universitet i samarbejde med Dansk Standard og Miljøstyrelsen. 277 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. 274 er dem er ISO14001 certificeret.

Miljøstyrelsen arbejder for at fremme udbredelsen af miljøledelse i danske virksomheder. Eksempelvis har Miljøstyrelsen i 2015-2016 finansieret projektet Styr på miljøet, der har til formål at gøre det nemmere for danske virksomheder – særligt små- og mellemstore virksomheder – at arbejde med miljøledelse. Projektet er udført af Key2Green i samarbejde med en række regionale grønne erhvervsnetværk (GREENET, groNet, Green Network, NBE NordDanmark, MiljøForum Fyn og CPH Business).

Yderligere information:

Mikkel Stenbæk Hansen, funktionsleder i Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4343, e-mail: