Byernes affald kan blive guld på landet

11-01-2017
Affald Vand i hverdagen

Fra renseanlæg til ressourceanlæg, der leverer gødning til landbruget. Byboernes madaffald og spildevand skal omsættes til gødning til økologiske fødevarer.

VARGA-projektet kommer til at foregå på Renseanlæg Avedøre. Foto: BIOFOS.

Et nyt fyrtårnsprojekt skal vise verden, hvordan cirkulær økonomi fungerer på byniveau.

Danske renseanlæg er nogle af verdens bedste til at rense vand, men de spiller også i stigende grad en rolle i behandlingen af organisk affald fra husholdninger og virksomheder, så energiudnyttelsen bliver maksimal og det i endnu højere grad er muligt at bruge de næringsstoffer, som både er i affaldet og restproduktet fra renseprocessen. Med andre ord: Anlæggene skal ændres fra renseanlæg til ressourceanlæg, som går på tværs af vand, affald og den økologiske landbrugssektor.

- Det er et meget vigtigt projekt; ved at udnytte byens organiske affald og spildevandet til biogas og gødningsprodukter, kan affaldsprodukter blive til en ressource - og på sigt kan det give billigere vandregninger til borgere og virksomheder, siger kontorchef Katrine Rafn, SVANA-Vand og fortsætter:

- Det er synergi på tværs af forsyningssektorer. Affald, spildevand og energi tænkes sammen i ét anlæg, på den præmis at det skal være økonomisk rentabelt og selvfølgelig ikke gå ud over rensekvaliteten, understreger hun.

Det er Danmarks største spildevandsvirksomhed BIOFOS, der vil anvende deres renseanlæg i Avedøre som demonstrationsanlæg for, hvordan renseanlæg kan blive til ressourceanlæg, der producerer energi i form af biogas, og samtidig afsætter det organiske affald til gødning til økologisk jordbrug. Der er nemlig udtalt mangel på gødning til økologisk jordbrug i Østdanmark.

Projektets parter vurderer, at det største forbrug af økologiske fødevarer er hos forbrugerne i storbyer og storbynære områder, som især København, Nordsjælland og Roskilde, m.v.  Det kan derfor blive en win-win situation, hvis der kan blive en større produktion af øko-fødevarer tættere på storforbrugere af økologi. Det kan være med til at reducere CO2-aftrykket fra økologiske fødevarer til den region, da de i dag importeres i stor stil fra udlandet.

Det er Miljø-og Fødevareministeriet, der som i et led i deres MUDP-program har skudt 19 mio. kr. ind i projektet, som hedder VARGA (Vand Ressource Genvindings Anlægget), hvor det samlede budget er på ca. 84 mio. kr. Parterne i projektet er BIOFOS, Envidan, Unisense, Amager Ressource Center og DTU.

Projektet forventes afsluttet i 2019 og kan derfor udgøre en flot showcase til verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020. Kongressen, der er den største af sin art, forventes at trække 5.000 branchefolk til Bella Center i København.