Belastningen fra pesticider på markerne falder

27-01-2017
Landbrug

Ny bekæmpelsesmiddelstatistik for 2015 viser, at belastningen fra pesticider på markerne falder, men også at belastningen fortsat er højere end målt på de solgte mængder. Det tyder på, at effekten af hamstringen fra 2012 og 2013 er ved at aftage.

Foto: Colourbox

Belastningen fra pesticider er faldet med 40 procent siden 2011, hvis man alene måler på salget af pesticider. Det er netop målet i den nuværende sprøjtemiddelstrategi at sænke belastningen fra pesticider med 40 procent i 2015 i forhold til det beregnede niveau i 2011.

Forskel på salg og forbrug

Via landmændenes sprøjtejournaler er det muligt at se på udviklingen i forbruget på markerne, og belastningen fra de forbrugte mængder er faldet med 28 procent fra 2011 til 2015. Der er forskel på salgstal og forbrugstal, fordi man op til indførslen af pesticidafgiften i 2013 oplevede en massiv hamstring af pesticider. Derfor forbruges der i øjeblikket mere, end der sælges. At salgstal og forbrugstal ser ud til at nærme sig hinanden kunne dog tyde på, at landmændene er ved at have opbrugt de lagre, der blev bygget op.
Bekæmpelsesmiddelstatistikken viser også, at salget af sprøjtemidler er på vej op igen efter et meget lavt salg i 2014 som følge af hamstringen. Fra 2011 til 2014 faldt belastningen af de solgte pesticider med 55 procent i forhold til det beregnede niveau i 2011, mens belastningen beregnet ud fra forbrugstallene i samme periode faldt med 18 procent.

Læs Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2015 

 

Fakta: Udvikling i salg og forbrug af pesticider

undefined

Til venstre (røde tal) i figuren ses Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) for salget af pesticider. Til højre (blå tal) ses PBI for faktiske forbrug. Pesticidbelastningsindikatoren bruges som måleenhed i sprøjtemiddelstrategien.

 

undefined

Figuren viser udviklingen i tre parametre for hhv. salg (til venstre) og forbrug (til højre) af pesticider. Fladebelastningen udtrykker den beregnede belastning fordelt på det behandlede areal. Pesticidbelastningsindikatoren udtrykker det samme som fladebelastningen, dog ikke i forhold til det behandlede areal, men det samlede konventionelt dyrkede og behandlede landbrugsareal i 2007. Behandlingshyppigheden angiver, hvor mange gange det samlede landbrugsareal i gennemsnit ville kunne behandles med de solgte mængder af pesticider, hvis pesticiderne blev udbragt med standarddoseringer.