Fortsat ulovlige balloner på danske butikshylder

16-01-2017
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har ved seneste stikprøvekontrol fundet ulovlige stoffer i 4 ud af 20 balloner

Kontrollen var en opfølgning på kontroller udført i 2014 og 2015, hvor Kemikalieinspektionen begge gange konstaterede, at flere forhandlere solgte balloner med for høj afgivelse af sundhedsskadelige stoffer. Stofferne, der er ulovlige, er nitrosaminer, som er kræftfremkalende og de såkaldte nitroserbare stoffer, der kan omdannes til nitrosaminer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har nu krævet, at salget af de ulovlige balloner stoppes.

De fundne indhold af sundhedsskadelige stoffer udgør ikke en uacceptabel risiko, og ballonerne er derfor ikke tilbagekaldt fra forbrugerne.

Miljøstyrelsen anbefaler derfor følgende gode råd:

  • Børn bør ikke sutte på balloner.
  • Balloner bør altid pustes op med en pumpe – også af voksne, da børn kopierer voksne.
  • Børn under otte år bør altid være under opsyn, når de leger med balloner pga. kvælningsrisiko.
  • Defekte balloner eller stykker af balloner skal kasseres pga. kvælningsrisiko.

Fakta

Balloner er lavet af gummi og under produktionen af gummi, kan der dannes såkaldte nitrosaminer og nitroserbare stoffer afhængig af, hvilke stoffer der som udgangspunkt er brugt i gummien. Nitrosaminer er en gruppe af stoffer, der er kræftfremkaldende. Derfor har der siden 2011 været EU-regler for afgivelsen af nitrosaminer og nitroserbare stoffer fra balloner og andet legetøj, som er beregnet til at børn putter i munden og i legetøj til børn under 3 år. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har udført en opfølgende kontrol af balloner, der viste at 4 ud af 20 testede ballonprodukter afgav for høje mængder nitrosaminer eller nitroserbare stoffer. Miljøstyrelsen har indskærpet reglerne over for de pågældende leverandører og forhandlere og krævet, at salget af de ulovlige balloner straks bliver stoppet.

Kontrollen var en del af den tværministerielle børnekemi-kontrolindsats 2013- 2016, hvor der i alt var afsat 20 mio. kr. til at øge information og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter til børn og unge, da det ønskes at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi.

Yderligere oplysninger:
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Jane Pedersen, , tlf. 72 54 41 78
Miljøstyrelsen Kemikalieenhed Shima Dobel, , tlf. 72 54 43 15