Slut med MI i kosmetik

13-02-2017
Pressemeddelelse Kemikalier

Fra i går må kosmetiske produkter¸ der bliver på huden, ikke længere indeholde det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI.

Din bodylotion, make-up, deodorant og andre kosmetiske produkter, der bliver på huden, må fra i dag ikke længere indeholde det meget allergifremkaldende konserveringsmiddel MI. Det er resultatet af et nyt EU-forbud mod MI i såkaldte 'leave on'-kosmetik, der netop er trådt i kraft.

MI er skyld i, at der er sket en stigning i antallet af allergitilfælde, og Danmark har længe presset på for at få EU til at begrænse brugen af MI, fortæller Miljøstyrelsens kosmetikekspert, Bettina Ørsnes Larsen.

"Det nye forbud er blandt andet blevet til, fordi vi med hjælp fra Videncenter for Allergi har skaffet den nødvendige dokumentation, der viser, at MI er allergifremkaldende. Den viden danner grundlag for forbuddet," siger hun.

Miljøstyrelsen planlægger i løbet af 2017 en kontrolindsats, der vil se på, om forhandlerne lever op til de nye regler.

Kampen fortsætter
Trods det nye forbud, er det stadig tilladt at bruge MI i såkaldt ’rinse-off’ kosmetik, der vaskes af huden, som f.eks. shampoo og barberskum. Men her er der også brug for at gøre noget, vurderer Miljøstyrelsen.

"Vi arbejder på, at der i EU fastsættes en lavere grænse for indhold af MI i rinse-off produkter, så der ikke er en allergirisiko for forbrugerne. Processen er i gang i EU, og vi forventer, at kunne stemme om at begrænse MI i de resterende kosmetiske produkter inden for nogle måneder," siger Bettina Ørsnes Larsen.

Forbrugerne er mest udsat for MI i kosmetiske produkter, men det bruges også andre steder, for eksempel i lim og maling. Man kan som forbruger undgå MI i kosmetiske produkter ved at vælge svanemærkede produkter eller ved at læse indholdsdeklarationen og undgå stoffet ”Methylisothiazolinone”.

Yderligere oplysninger:
AC-tekniker Bettina Ørsnes Larsen, tlf.: 72 54 41 43, e-mail: Obfuscated Email

Fakta

  • MI står for methylisothiazolinon og er et konserveringsmiddel, der b.la. tilsættes i make-up, cremer og shampoo for at forhindre bakterievækst. Gennem de senere år har Videncenter for Allergi dokumenteret en kraftig stigning i allergiforekomsten over for MI hos forbrugere, og derfor har Miljøstyrelsen arbejdet for at få stoffet begrænset i kosmetiske produkter.
  • Et forbud imod brugen af MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden – såkaldte ’leave-on’ produkter – blev vedtaget sidste år og træder i kraft i dag. Det betyder, at man ikke længere må sælge f.eks. cremer og deodoranter, der indeholder MI.
  • Baggrunden for forbuddet er, at Miljøstyrelsen i 2012 bad EU-Kommissionen om at få lavet en revurdering af MI i kosmetiske produkter. EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) har revurderet stoffet og konkluderet, at stoffet ikke er sikkert at bruge i leave-on-produkter.
  • SCCS har også konkluderet, at MI fortsat er sikkert at bruge i produkter, der ikke bliver på huden – såkaldte ’rinse-off’-produkter – men i en lavere koncentration (0,0015 %) end den nu tilladte koncentration på 0,01 %. Miljøstyrelsen anbefaler derfor fortsat, at man som forbruger undgår MI i rinse-off produkter som shampoo, indtil der er indført en sikker grænse.
  • Danmark presser på for at få EU til at fastsætte en sikker grænse for indhold af MI i ’rinse-off’-kosmetik. Miljøstyrelsen forventer en afstemning om dette i første halvdel af 2017.
  • Miljøstyrelsen forventer også i løbet af 2017 en afstemning i EU om, at MI skal klassificeres og faremærkes som allergifremkaldende, og fastsættelse af en grænse for, at blandinger (fx vaskemidler og malinger) med indhold af MI skal faremærkes, når de indeholder mere end 0,0015% MI. Herudover skal blandinger bære advarslen ”Indeholder methylisothiazolinon. Kan forårsage en allergisk hudreaktion”, når den blot indeholder mere end 0,00015% MI.
  • Efter d. 24. november 2017 vil MI være forbudt i legetøj til børn under tre år og legetøj, der er beregnet til at komme i munden.