Sådan undgår vandværker vandspild

16-02-2017
Vand i hverdagen

Ny hjemmeside løfter sløret for, hvorfor Danmark er verdensmester i at passe på vandet.

Gamle, utætte vandrør udskiftes med nye. Foto: MST
På Djurs udskiftes gamle, utætte vandrør med nye. Foto: Vandcenter Djurs.

Ingen andre steder i verden spilder vandværker så lidt vand gennem utætte vandrør, som i Danmark. Mere end 90 procent af det vand, der pumpes ud fra danske vandværker, når sikkert frem til forbrugerne. Det lave vandtab gavner både miljø og økonomi.

Med hvad er hemmeligheden bag de danske vandværkers succes?

Det kan man læse om på en ny hjemmeside,  www.mst.dk/vandtab , som Miljøstyrelsen har lavet sammen med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi. Hjemmesiden præsenterer de metoder og teknologier, som danske vandværker benytter for at begrænse vandtab.

Hjemmesiden gennemgår blandt andet, hvordan tre vandværker på hver deres måde arbejder målrettet med at begrænse vandspildet.

Ny teknologi halverer vandtab

I Nordsjælland mistede Halsnæs Vandforsyning 20 procent af det vand, man pumpede op. Men så satte man ind med avancerede målere på vandrørene, så man i dag opdager utætheder med det samme, og hurtigt kan grave ned det rigtige sted og reparere skaden. I dag er vandspildet nede på otte procent.

I København lytter vandselskabet HOFOR på vandrørene. Man har endda sat lytningen i system og bruger en jordmikrofon, der kan høre småsten, der ligger og rasler i vandstrømmen fra et utæt vandrør. På den måde sporer man ganske små læk, inden de vokser sig store. Vandtabet er i dag nede på fem procent.

På Djurs udnytter man, at vandforbruget hos borgere og virksomheder er på et minimum om natten. Vandcenter Djurs holder nøje øje med selv små udsving i natforbruget. Løber der en nat pludselig mere vand ud end normalt, er det oftest fordi, der er opstået et brud på et vandrør.

Den nye hjemmeside er især rettet mod danske vandværker, men hjemmesiden findes også i en engelsk version, så udenlandske vandværker kan læse med.