Ny evaluering af maskinværkstedsbekendtgørelsen

01-02-2017
Industri

Miljøstyrelsen har i december 2016 gennemført en mindre brugerundersøgelse af de foreløbige erfaringer med de nye brancheregler for maskinværksteder.

Miljøstyrelsen har gennemført en mini-evaluering af brugernes erfaringer med maskinværkstedsbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Evalueringen er baseret på interviews med en række kommuner, virksomheder og konsulenter.

De adspurgte brugere har alle stiftet bekendtskab med reglerne i bekendtgørelsen. Evalueringen viser dog, at erfaringsgrundlaget med branchebekendtgørelsen og den nye anmeldeordning fortsat er begrænset.

Ingen tydelige konklusioner

Overordnet giver undersøgelsen ikke et entydigt billede af, om brugerne oplever de nye regler som en forbedring. De fleste kommuner oplever, at sagsbehandlingen er uændret eller lettet som følge af bekendtgørelsen, men vurderer dog, at ressourceforbruget vil mindskes på sigt, når der opnås større erfaring med administration af reglerne.

Blandt de adspurgte virksomheder er der overvejende positive tilbagemeldinger på de nye regler, som betyder, at virksomhederne hurtigere kan gå i gang.

Mere vejledning

Undersøgelsen indikerer dog, at vejledningsindsatsen mod kommuner og ikke mindst virksomheder kan udbygges for nogle emner, og Miljøstyrelsen vil på baggrund af evalueringen supplere den eksisterende vejledning på hjemmesiden.

Evaluering af den digitale anmeldeordning i 2018

Evalueringens resultater suppleres i 2018 af en mere omfattende evaluering af den nye anmeldeordning, der også omfatter Bilag 2 listevirksomheder og de tilhørende digitale løsninger, herunder Byg og Miljø.

Læs mere om evalueringen og om reglerne for maskinværksteder

Kontakt

Jakob Müller, , tlf. 72 54 42 41