Miljøstyrelsen kontrollerer byggemarkeder for skadelig kemi

15-02-2017
Kemikalier

Efter fund af skadelig kemi i blandt andet legetøj fra byggemarkeder vil Miljøstyrelsen gennemføre nye kontroller.

Når kunder spørger til indhold af særligt problematiske stoffer i produkter, er forhandlerne forpligtet til at svare korrekt og inden for 45 dage. Det har byggemarkederne desværre ikke været gode til ifølge en undersøgelse fra Forbrugerrådet. Derfor vil Miljøstyrelsen efter ønske fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen følge op med nye kontroller i byggemarkederne.

Blandt fundene i Forbrugerrådets undersøgelse var en plasticbold med hormonforstyrrende ftalater. Miljøstyrelsens kontrolkampagne i byggemarkederne vil sætte fokus på bløde plastprodukter, hvor ftalater ofte anvendes som blødgører, og have særlig fokus på produkter til børn. De nye kontroller forventes gennemført i løbet af foråret.

Forbrugerrådet har på baggrund af deres undersøgelse i byggemarkeder indberettet fire produkter til Miljøstyrelsen, som de mener ikke overholder lovgivningen. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion er nu ved at undersøge produkterne.

I morgen skal der i EU stemmes om nogle af de ftalater, som blev fundet i byggemarkedernes produkter. Medlemslandene ventes for første gang at anerkende, at de fire ftalater er hormonforstyrrende for mennesker.

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Jane Pedersen, Miljøstyrelsen tlf. 72 54 41 78, e-mail: