Miljø- og fødevareministeren åbner for tilskud til ulvehegn

18-02-2017
Natur

Et område omkring Holstebro har været så plaget af angreb på husdyr, at ministeren for første gang åbner for en tilskudsordning til ulvesikre hegn i området.

Får græsser bag et ulvesikkert hegn. Foto: MST

Siden oktober 2016 har der været tolv formodede ulveangreb i et geografisk område omkring Holstebro. En række DNA-prøver er ved at blive analyseret. Ulven har taget for sig af de midtjyske får i en sådan grad, at der er behov for at sikre udvalgte husdyrbrug bedre.

Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der nu åbner en tilskudsordning, så husdyrholdere med får og lignende kan søge om tilskud til at forbedre hegnet, så ulvene ikke kan komme ind til dyrene.

- Vi har nu så stærk formodning om, at ulve har slået sig ned i området, at husdyrejere kan være nødt til at sikre sig ekstra. Der udbetales erstatning for mistede husdyr i hele landet, men i dette særlige geografiske område går jeg nu skridtet videre og åbner for tilskud til ulvesikre hegn. Det bringer forhåbentlig antallet af mistede dyr ned og skaber større tryghed for fåreavlerne, siger Esben Lunde Larsen.

Området, hvor der kan søges tilskud, er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro.

Flere tråde til hegnet

Ulvesikringen af hegn kan blandt andet være i form af flere elektriske tråde. Konkret gives tilskuddet derfor til at forbedre eksisterende hegn ved at føje flere elektriske tråde til hegnet.

- Det er en ekstraordinær, men nødvendig foranstaltning i dette område, hvor der har været flest ulveangreb. Miljøstyrelsen vil i næste uge gå i gang med at kontakte fåreejere inden for området, som har mistet dyr på grund af ulve, så de får tilbudt tilskud til ulvesikre hegn, siger Esben Lunde Larsen

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at ca. 70 kilometer fårehegn inden for området ved Holstebro er tilskudsberettiget. Det samlede beløb til at opgradere hegnene vurderes at være 0,5 – 1 mio. kroner.

Læs mere om mulighederne for tilskud til ulvesikkert hegn