Indeksregulering af vederlagssatser og sikkerhedsstillelser 2018

20-02-2017
Råstoffer

Miljøstyrelsen indeksregulerer én gang årligt vederlagssatser for råstoffer som indvindes på havet.

Satserne for sikkerhedsstillelse indeksreguleres også én gang årligt.

Satserne for både vederlag og sikkerhedsstillelser for 2018 er nu beregnet. Se satserne her