Historisk sejr: EU stempler fire stoffer som hormonforstyrrende

16-02-2017
Kemikalier

Efter flere års dansk pres anerkender EU for første gang ftalater som hormonforstyrrende for mennesker.

 

EU's medlemslande har i en afstemning i dag anerkendt fire ftalater som hormonforstyrrende for mennesker. Den historiske afstemning betyder, at EU for første gang optager stoffer som hormonforstyrrende for mennesker på den såkaldte Kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Forslaget kommer efter dansk initiativ og forarbejde, og Danmark har leveret en del af bevismaterialet, der førte til beslutningen. Danmark har længe presset på for at få stofferne strammere reguleret og foreslog allerede i 2011 et forbud mod de fire ftalater.

Ftalaterne bruges som blødgørere i forskellige plastikprodukter – fra vinylgulve til fodbolde, ledninger og badeforhæng. Med dagens afstemningsresultat kan det blive sværere for europæiske producenter mv. at få lov at bruge de fire ftalater i deres produkter.

Næste stop: forbud
Stemplingen af de fire ftalater som hormonforstyrrende er en sejr i den danske indsats og et signal om, at EU bevæger sig i kampen mod hormonforstyrrende stoffer. Men den danske indsats vil fortsætte.

Da mange af vores varer kommer fra lande uden for EU, er det ikke nok at gøre det sværere for europæiske producenter at bruge ftalaterne. Derfor arbejder Danmark sammen med det Europæiske Kemikalieagentur for et forslag, der helt vil forbyde ftalaterne i produkter, som forbrugerne kommer i kontakt med – også i produkter, der importeres fra lande uden for EU.

> Læs mere om ftalater

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent i Miljøstyrelsen Kemi Pia Juul Nielsen, tlf.: 72 54 42 46, e-mail: Obfuscated Email

Fakta om afstemningen:

  • Afstemningen er foretaget i REACH Komitéen, hvor EU's medlemslande tager beslutninger, der hører under EU's kemikalielovgivning, REACH.
  • Resultatet af dagens afstemning betyder, at de fire ftalater DEHP, DBP, DIBP og BBP optages som hormonforstyrrende for mennesker på EU's Kandidatliste over særligt problematiske stoffer.
  • Kandidatlisten er et stort skridt på vejen til at få optaget stofferne som hormonforstyrrende på Godkendelseslisten. Når et stof er på Godkendelseslisten, må det kun markedsføres og anvendes, hvis EU Kommissionen har givet en godkendelse til det på baggrund af en konkret ansøgning, hvor ansøgeren detaljeret forholder sig til sundhedsrisikoen ved at bruge stoffet.
  • De fire ftalater er allerede optaget på Godkendelseslisten som skadelige for forplantningsevnen. Dagens afstemning medfører en øget beskyttelse af forbrugerne, ved at indholdsgrænsen for ftalaterne i produkter sænkes fra 0,3 % til 0,1 %. Desuden skal eventuelle fremtidige godkendelser af ftalaterne ikke kun baseres på den reproduktionstoksiske effekt, men det skal også vurderes, om der kan fastsættes en sikker nedre grænse for skadelige hormonforstyrrende effekter ved udsættelsen for disse stoffer.
  • Miljøstyrelsen dokumenterede allerede i 2009 en sundhedsrisiko ved ftalaterne efter en undersøgelse af 2-åriges udsættelse for stofferne i deres dagligdag. Danmark foreslog i 2011 at forbyde de fire ftalater i EU, og i 2016 fremsatte Danmark i samarbejde med det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) et forslag om helt at forbyde brugen af de fire ftalater i produkter, som anvendes indendørs, eller som forbrugerne kan komme i kontakt med. Det forventes, at ECHAs komitéer vil udtale sig om forslaget i sommeren 2017, hvorefter Kommissionen skal forelægge det til afstemning i REACH-komitéen.