Få styr på vand og natur i Danmark

07-02-2017
Vandmiljø Natur

Rigtig mange af Miljøstyrelsens overvågningsfolk tager prøver af vand og natur hver dag. Det gør de, fordi det er vigtigt at overvåge tilstand og udvikling i naturen. Du kan følge med i overvågningen og se resultaterne på Miljøstyrelsens nye hjemmeside.

Overvågningsfolk på arbejde, og resultaterne kan ses på den nye hjemmeside.

Du kan være en af de lodsejere, som får besøg af Miljøstyrelsens overvågningsfolk og kan få god brug for den nye hjemmeside, som Miljøstyrelsen netop har lanceret.  Alle de mange årlige undersøgelser, som indgår i den nationale overvågning, sker mange steder i hele landet – måske også på din grund.

Undersøgelserne kan for eksempel være målinger i vandet, kortlægning af værdifulde naturtyper og registrering af bestemte dyr og planter. Tilsammen giver undersøgelserne et indblik i, hvordan naturen overordnet set har det i Danmark.

På den nye hjemmeside kan du også læse om Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA), som overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer. NOVANA er delt op i otte områder, som kaldes for delprogrammer

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.  De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde-og Natura 2000-planer.

Se hjemmesiden her