DNA-prøver bekræfter ulveangreb

22-02-2017
Natur

Miljøstyrelsen har fået svar på en række prøver foretaget ved formodede ulveangreb i Vestjylland. I én ud af 12 dna-prøver, kan det med sikkerhed konkluderes, at en ulv har stået bag angrebet.

Ulv fanget af vildtkamera i Midtjylland i foråret. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet og Projekt Dansk Ulv

Siden efteråret har der været en stribe angreb på får i et område syd for Holstebro. Naturstyrelsens ulvekonsulenter har i den periode indsamlet 12 prøver ved syv forskellige hændelser, som Miljøstyrelsen har fået dna-analyseret.  

I ét tilfælde er der med sikkerhed tale om dna fra en ulv. I seks tilfælde er der konkluderet dna fra Canis, som dækker over både hunde, ulve, sjakaler osv. Og i fem tilfælde har det ikke været muligt at fastslå, hvilken type dna, der var tale om.

- Resultaterne bekræfter, at der findes ulv i det  vestjyske. Vi kan ikke ud fra resultaterne sige noget om, hvor mange ulve der findes, men at der findes ulv, er der ingen tvivl om, siger Hans Christian Karsten, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Naturstyrelsen har kontaktet de husdyrejere, som har mistet dyr ved formodede ulveangreb for udbetaling af kompensation. Hvis dna-resultaterne ikke giver svar på, hvorvidt en ulv har lavet angrebet, vil det være ulvekonsulentens observationer og resultat af obduktion, som danner grundlag for at træffe afgørelse om, om det er overvejende sandsynligt, at der har været tale om en ulv.

Nye tilskud til hegn

Miljø- og fødevareministeren har netop åbnet en ordning, hvor husdyrejere i et nærmere bestemt geografisk område syd for Holstebro kan søge om tilskud til at gøre deres hegn ulvesikre.

Området, hvor der kan søges tilskud, er ca. 330 km2 og går fra Holstebro vestpå til Vemb sydpå til Tim og østpå til Grønbjerg og tilbage til Holstebro.

Ulvesikringen af hegn kan blandt andet være i form af flere elektriske tråde. Konkret gives tilskuddet derfor til at forbedre eksisterende hegn ved at føje flere elektriske tråde til hegnet.

Læs mere om ordningen her