Datagrundlag for den målrettede efterafgrødeordning

14-02-2017
Landbrug Vandmiljø

Datagrundlaget for tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder er nu offentliggjort.

Den målrettede efterafgrødeordning skal bidrage til at sikre, at der ikke sker en forringelse af tilstanden for grundvand og kystvande som følge af initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor med afsæt i bl.a. beregninger foretaget af Aarhus Universitets og GEUS fastlagt et indsatsbehov, som skal hentes via efterafgrødeordningen.

Det er muligt at læse og downloade regnearket med de data, der er anvendt i beregningen af det udmeldte indsatsbehov i ordningen om målrettede efterafgrøder. Der er derudover offentliggjort et notat, der beskriver det faglige datagrundlag og beregningsprincipperne for det udmeldte indsatbehov.

Se det offentliggjorte materiale (Se under ”8. Øvrige”)