Danmark var uenig i Svanemærkebeslutning om tropisk træ

21-02-2017
Grøn virksomhed

Danmark var imod Nordisk Miljømærknings beslutning om skovkrav, der udelukker brug af en række overvejende tropiske træarter

Som det er beskrevet i pressen, bl.a. i Politiken d. 20. februar 2017 har flere interesseorganisationer, bl.a. WWF og DI, kritiseret Nordisk Miljømærknings beslutning om nye krav til brug af en række særligt oplistede træarter.

Kritikken går på, at Nordisk Miljømærkning har ændret sine krav til, hvilke typer træ, som kan få Svanemærket. De ny krav kan medføre, at flere træarter, som ellers dyrkes bæredygtigt, ikke længere kan mærkes med Svanen.*

Det er vigtigt at fremhæve, at Danmark (v. Danmarks Miljømærkenævn) var imod den del af Nordisk Miljømærknings skovkrav, som bl.a. udelukker brug af visse træarter - Også selvom handel med et parti af den pågældende træart måtte være tilladt efter CITES-reglerne og også dækket af en certificeringsordning som FSC.

Den danske tilgang flugter med linjen i statens cirkulære og vejledning for sikring af bæredygtigt træ i staten. Heri indgår krav om beskyttelse af sjældne, truede og udryddelsestruede arter. Kravene muliggør imidlertid lovlig og bæredygtig udnyttelse af en art på steder, hvor den ikke er truet. Miljøstyrelsen vurderer, at denne tilgang skaber incitament til at bevare skovene og udnytte dem bæredygtigt.*

Det danske nævn (herunder Miljøstyrelsen) valgte altså i dette spørgsmål at lægge sig på linje med FSC og WWF, men blev nedstemt i det nordiske miljømærkenævn af Finland, Island, Norge og Sverige.

Link til Politikens artikel om sagen

*Afsnit er opdateret 23.2.17