Affaldsmængderne inden for byggeriet skal reduceres

06-02-2017
Affald

Der er store værdier i affaldet og meget affald forventes at kunne udgøre en ressource, som ikke udnyttes i dag. Et forprojekt til undersøgelse heraf er netop publiceret.

Projektet bygger på dataindsamling og interviews med en lang række aktører inden for byggebranchen. I projektet er der samlet viden inden for følgende områder: spild på byggepladsen, metoder til miljømæssig og økonomisk værdisætning af materialer fra nedrivning/renovering, erfaringer om affaldsforebyggelse fra byggerier i Danmark og andre lande samt branchens syn på barrierer og løsninger ift. affaldsforebyggelse. Det er viden som potentielt kan bidrage til at reducere affaldsmængderne inden for byggebranchen.

Den indsamlede viden vil indgå i det videre arbejde i partnerskabet for bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse.

Se rapporten: Affaldsforebyggelse i byggeriet