Én indgang for miljø og natur - i byer og i det åbne land

01-02-2017

Fra 1. februar 2017 kan virksomheder, kommuner og borgere henvende sig ét sted, uanset om det fx gælder jagttegn, vandplaner, adgang til naturen, eller brændeovne, kemikalier i kosmetik, affaldshåndtering og miljøteknologi. Nu samles ansvaret for lovgivning om og tilsyn med natur, vand og miljø nemlig i en enkelt styrelse, ved fusion af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen.

Den nye styrelse, med ansvar for miljøet i bred forstand, ledes af direktør Lars Hindkjær og viderefører navnet Miljøstyrelsen.

Styrelsens arbejdsområde omfatter alle opgaver fra den tidligere Miljøstyrelse, alle opgaver fra den tidligere Styrelse for Vand- og Naturforvaltning, plus enkelte opgaver overført fra andre dele af Miljø- og Fødevareministeriet, heriblandt et samlet sekretariat for GUDP og MUDP.

Den ny styrelse vil være overordnet statslig myndighed for bl.a.:

 • Lovgivning om skove, naturbeskyttelse og friluftsliv
 • Lovgivning og planlægning om vandløb, søer, grundvand og hav
 • Klimatilpasning
 • Natur – og grundvandsovervågning
 • Lovgivning om luft- og støjforurening
 • Lovgivning om ressourcer og affald
 • Lovgivning om kemikalier i kosmetik, elektronik mm.
 • Lovgivning om pesticider
 • Lovgivning om biocider
 • Miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder
 • Miljøteknologisk udvikling og eksport

Styrelsen kan fra 1. februar kontaktes på , på telefon +45 72 54 40 00 og findes på www.mst.dk og på www.facebook.com/Miljoestyrelsen/