Tidsplan for offentliggørelse af NOVANA-rapporter

14-12-2017
NOVANA

NOVANA-rapporterne, det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, offentliggøres normalt i en samlet pakke, men for 2016 sker det efterhånden som delrapporterne bliver færdiggjort.

Siden 1989 har man overvåget vores vandmiljø i Danmark. Senere er overvågning af naturen kommet til. I de sidste mange år har man kunnet læse om vandmiljøet og naturens udvikling i de såkaldte NOVANA-rapporter, der ligger tilgængelig på internettet. 

NOVANA-rapporterne, det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, offentliggøres normalt i en samlet pakke, men for 2016 sker det efterhånden som delrapporterne bliver færdiggjort. Det sker fordi, den samlede NOVANA-rapport er forsinket på grund af laboratoriefejl.

Det er overvågningsresultaterne fra hav, natur, søer, vandløb, grundvand, LOOP (landovervågning), luft, punktkilder og stoftransport der offentligøres drypvis, mens den samlede rapport forventes offentliggjort i april 2018.

Se tidsplanen for offentliggørelse her.