Teknisk justerede bekendtgørelser for vandløb er nu offentliggjort

19-12-2017

Miljøstyrelsen har den 19. december 2017 offentliggjort den tekniske justering af bekendtgørelser om indsatsprogram og miljømål for vandområdeplaner 2015-2021.

Formålet med justeringen er at sikre, at reglerne for vandløbsindsatser passer med vandområdeplanerne 2015-2021, og at kommuner dermed har mulighed for at opnå tilskud til fx restaurering af vandløb. Baggrund for justeringen er, at en række vandløbsindsatser ikke blev overført korrekt til anden vandplanperiode i sommeren 2016. Derfor blev den tekniske tilretning for 139 vandområder sendt i offentlig høring i sammenlagt 13 uger.

Miljøstyrelsen har nu gennemlæst hvert høringsvar og tilrettet bekendtgørelserne som følge af høringssvarene. Det har fx vist sig, at flere indsatser allerede er gennemført. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tilføjet nye indsatser for vandløb, som følge af indkomne forslag fra stat, kommune eller private.

Udover denne tekniske tilretning blev der i forbindelse med vandrådsarbejdet også åbnet op for en yderligere mulighed for at kommentere på, om de videreførte indsatser for vandløb fortsat er relevante. Kommuner og vandråd har nemlig haft mulighed for – som en frivillig opgave – at kommentere på de videreførte indsatser for vandløb i vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Oplysningerne fra vandrådsarbejdet vil indgå  i en ny justeret bekendtgørelse ultimo 2018.

Her kan du finde høringsnotatet, der redegør for Miljøstyrelsens behandling af høringssvarene.