Stor konference om vilde bier og andre bestøvere

06-12-2017

Fra hele verden rapporteres der om faldende bestande af honningbier og vilde bier. Nu sætter stor københavnsk konference med internationale forskere fokus på muligheder og den nyeste viden på området.

Hvordan kan man skabe landbrugslandskaber, som giver de vilde bier gode levevilkår, og hvad betyder klimaændringer og effekter af pesticider på bier? Disse og andre udfordringer vil en kommende konference sætte fokus på den 7. december, som afholdes hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Dette symposium vil med oplæg fra ind- og udland sætte fokus på bestøverfaunaens betydning, og hvordan vi beskytter den, med særlig vægt på vilde bier og honningbier. Deltagerne vil blive opdateret på den nyeste viden og blive klogere på mulighederne for at gennemføre praktiske tiltag, der gavner. NST vil i et samarbejde med LBST holde oplæg om biavlsstrategien og indsatser på statens arealer. Desuden inviteres en række praktikere til at fremlægge forskellige bestøver-projekter.

Målgruppen er Landbrugsrådgivere, kommunale medarbejdere (naturforvaltning, drift og planlægning), forskere, studerende, interesseorganisationer, offentlige og private virksomheder m.fl.

Det er IPBES i Danmark, SEGES og Københavns Universitet, som inviterer til bestøver-symposium.

Yderligere oplysninger: Mette Gervin Damsgaard, 41 96 94 45,