Støtte til lattergas-reduktion i spildevandsselskaber

05-12-2017
Luft

En lang række projekter kan nu få støtte til at begrænse udledningen af lattergas fra spildevandsanlæg. Målet er at reducere udledningen af klimaskadelige gasser og skaffe ny viden, som kan bredes ud til resten af sektoren.

Spildevandsrensning udleder store mængder lattergas, som belaster klimaet.
Spildevandsrensning udleder store mængder lattergas, som belaster klimaet.

I dag åbner Miljø- og Fødevareministeriet dørene for gode ideer til, hvordan man måler og reducerer udledningen af lattergas fra renseanlæg. Der er i 2018 og 2019 afsat 5 millioner kroner til projekter, der vil måle eller forhindre udledningen af gasarten. Det er usikkert, hvor stor effekten vil være, men håbet er, at de støttede renseanlæg tilsammen kan skåne atmosfæren for, hvad der svarer til 7.650 ton CO2 om året.

Puljen er rettet mod spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og virksomheder, der ejer et spildevandsanlæg. Hvert selskab kan søge op til 350.000 kroner, som kan bruges på bl.a. måleudstyr, databehandling og tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne.

Pengene kommer fra Grøn Pulje, som blev afsat i forbindelse med PSO-aftalen sidste år. Projekterne gennemfører forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg. Ordningen administreres af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram), som hvert år uddeler støttekroner til projekter inden for miljøteknologi.

Formålet med støtteordningen er, ud over at begrænse emissionen af lattergas, at få erfaringer på området og skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor. Derfor skal de projekter, der får støtte indrapportere resultater og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

Du kan læse mere om puljen og søge støtte ved at klikke her.