Robotterne sorterer skraldet

19-12-2017
Affald Grøn virksomhed

I Holstebro bliver en del af husholdningsaffaldet sorteret af Danmarks første affaldsrobotter. Projektet har været under udvikling siden 2014 og har nu fået yderligere 2,8 mio. kroner i støtte af MUDP.

Seks robotarme genkender og tager fat i affaldsstykkerne.
Seks robotarme genkender og tager fat i affaldsstykkerne.

Det er et beskidt arbejde at sortere affald, og det medfører ofte et dårligt arbejdsmiljø. Derfor er der store forhåbninger til robotteknologi, som kan skille de forskellige typer affald fra hinanden. I Holstebro har virksomheden Nomi4s i de seneste par år udviklet et robotanlæg, der kan finsortere plastikdelene fra resten af husholdningsaffaldet, så det kan blive genanvendt. Projektet har nu modtaget yderligere 2,8 millioner kroner i støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Robotanlægget, som er en del af et samlet automatiseret sorteringsanlæg, virker ved, at husholdningsaffaldet kører gennem en sensor, som detekterer de forskellige plasttyper. Den information sendes til robotterne, som fanger det plastik, der kommer forbi. Robotanlægget består foreløbig af 6 sorteringsrobotter.

- Vi er nået langt med teknologien, og robotterne kan allerede nu genkende og frasortere plastik. Der er dog mange udfordringer, for plastikaffaldet har forskellige forme og størrelser og kan være svært at genkende og gribe. Derfor er der stadig mange dele af processen, der skal forbedres, siger Direktør Hans Bloch fra Nomi4s.

Det er anden gang, at Nomi4s får støtte til sorteringsanlægget af MUDP. I 2014 fik virksomheden en bevilling på 5,4 millioner kroner, og det førte til at robotanlægget blev udviklet og afprøvet i Holstebro. I den næste fase af projektet skal anlægget blive mere effektivt. Blandt andet skal den enkelte robotarm være hurtigere, sensoren skal blive bedre til at skelne mellem hård og blød plast, og robotarmen skal blive bedre til at holde fast i plaststykkerne. Det vil i sidste ende give en mere effektiv sortering, så de enkelte fraktioner bliver renere og plastaffaldet derfor nemmere kan genanvendes og får en højere værdi.

Anlægget i Holstebro er det første af sin art i Danmark. Flere steder i landet bliver der brugt forskellige lignende systemer, men Nomi4s’ anlæg er det første, der bruger robotteknologi til at sortere plastik. På sigt er det desuden meningen, at affaldsrobotterne også skal lære andre materialer at kende, som f.eks metal og træ.

- Der er i udlandet stor interesse for robotteknologi inden for affaldssortering. Vi håber, at vi kan udvikle en effektiv affaldssortering i Danmark og samtidig skabe en løsning, der er attraktiv for udenlandske markeder, siger Hans Bloch.

Der er i øjeblikket stort internationalt fokus på affaldssortering og cirkulær økonomi. EU-Kommissionens Pakke for Cirkulær Økonomi har et mål om, at 65 % af det kommunale affald skal genanvendes senest i 2030.

Fakta

- Nomi4s affaldsrobot er blandt andet inspireret af fødevareindustrien, hvor en robotarm bruges til at sortere for eksempel fiskefileter på et samlebånd.

- Projektet i Holstebro er udviklet i samarbejde med virksomherderne Nordtec-Optomatic, Linatech og Robotsort.

- Nomi4s fik i 2014 bevilliget 5,4 millioner kroner i støtte fra MUDPog har nu afsluttet sit projekt. I oktober 2017 fik Nomi4s yderligere 2,8 millioner kroner fra MUDP til at videreudvikle teknologien.

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program(MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.  Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 432 projekter med 565 millioner kroner.