Robotter skal sortere storskraldet

05-12-2017
Affald Grøn virksomhed Vand i hverdagen

Når borgerne fremover sætter gamle møbler og skrammel ud til storskrald, så skal det sorteres af robotter. Det er målet med et projekt, der netop har modtaget 12,8 mio. kroner i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet. I alt er der givet tilskud for 46,7 mio. kroner til projekter, der skal udvikle ny miljøteknologi.

Vestforbrændingen vil udvikle en robot, der kan sortere storskrald.
Vestforbrændingen vil udvikle en robot, der kan sortere storskrald.

Gamle tørrestativer, sofaer og brædder, som bliver hentet som storskrald hos danskerne, ender for det meste med at blive brændt. I et nyt projekt vil Vestforbrænding i Glostrup udvikle et anlæg med robotter, der automatisk kan sortere storskraldet. Hvis det lykkes, vil det være det første anlæg af sin art i verden og vil betyde, at langt mere affald kan genanvendes.

Projektet er et af to såkaldte fyrtårnsprojekter og er støttet med 12,8 mio. kroner af Miljø- og Fødevareministeriets pulje til udvikling af miljøteknologi. Målet med projektet er at genanvende 12.500 ton storskrald mere end i dag, hvilket svarer til, at yderligere tre pct. af husholdningernes affald kan genanvendes. Storskrald er en type affald, som i ringe grad  genanvendes i dag, og håbet er, at projektet kan føre til en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

I alt er der uddelt 46,7 mio. kroner til projekter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Programmet (MUDP). 19 mio. kroner går til to fyrtårnsprojekter, som bl.a. handler om store demonstrationsprojekter i fuld skala, mens en række små- og mellemstore projekter har modtaget ca. 28 mio. kroner.

Mindre vandspild, energibesparelser og bedre vandkvalitet

Det andet fyrtårnsprojekt i årets støtterunde handler om en mere ressourcebesparende måde at filtrere vand på et vandværk. Aarhus Vand vil optimere produktionen af drikkevand ved at teste en bedre måde til sandfiltrering. Det skal give vandværkerne en større kapacitet, en halvering af vandspildet i produktionen, energibesparelser og bedre vandkvalitet. I første omgang vil Aarhus vand lave forsøg på to vandværker i Aarhus og Odense.

De to projekter har et stort eksport- og erhvervspotentiale, og det er netop elementer, som MUDP-bestyrelsen har et stort fokus på.

- Vi har store forventninger til potentialet i de to projekter. Vi kan se, at MUDP-tilskud ofte fører til øget beskæftigelse og eksport hos virksomhederne, og det ser jeg stor mulighed for i de nye fyrtårnsprojekter, siger MUDPs næstformand, Jørn Rasmussen.

En evaluering af MUDP viste i oktober, at de 336 virksomheder, der siden 2006 har deltaget i MUDP-projekterne, har haft en vækst i beskæftigelsen på 11 pct. samtidig med at beskæftigelsen er faldet med fire pct. i hele det danske erhvervsliv. For hver million støttekroner forventer virksomhederne at have seks ansatte - heraf tre ny-ansættelser - beskæftiget med teknologien 2 år efter projektafslutning.

Mange virksomheder kigger ud over landets grænser, når de modtager MUDP-støtte. Deltagerne forventer, at 56 pct. af den øgede omsætning tre år efter projektafslutning skal afsættes i udlandet.