Revideret bundmalingsbekendtgørelse - ændrede regler for antifoulingprodukter

12-12-2017
Biocider

Da bundmaling og andre antifoulingprodukter fremadrettet skal godkendes som følge af reglerne i biocidforordningen, er bundmalingsbekendtgørelsen blevet tilpasset. Senest d. 31. december 2017 skal du søge om godkendelse af dit bundmalingsprodukt eller antifoulingprodukt, hvis du vil markedsføre det i Danmark efter 30. juni 2018.

Den danske bundmalingsbekendtgørelse er blevet revideret, da langt de fleste bundmalingsprodukter og antifoulingprodukter per 1. januar 2018 vil blive reguleret af EU’s biocidforordning. Det betyder, at bundmalingsbekendtgørelsen fra nytår indeholder færre forbud end tidligere, da disse forbud vil være dækket af godkendelseskravene i biocidforordningen.

Den 1. januar 2018 træder godkendelsen af de kobberbaserede aktivstoffer i kraft. Det betyder, at du som producent skal søge om godkendelse, hvis dit produkt indeholder et kobberbaseret aktivstof og du fortsat ønsker at sælge dit produkt i Danmark. Også antifoulingprodukter, som fx bruges til fiskenet eller bygningskonstruktioner i vand skal i fremtiden være godkendte, før de må markedsføres eller bruges i EU.

Bundmalingsprodukter med kobberbaserede aktivstoffer, der allerede er på markedet i Danmark før 1. januar 2018, vil fortsat kunne sælges frem til 30. juni 2018. Hvis du ønsker at sælge dit produkt efter denne dato, skal du søge om en godkendelse af produktet i Danmark senest d. 31. december 2017.

Ansøgningsfristen for godkendelse af eksisterende produkter på markedet afhænger af det sidst godkendte aktivstof i produktet, det betyder, at der endnu ikke er ansøgningsfrist for produkter som indeholder aktivstofferne diclofluanid og zinkpyrithion.

Du kan til enhver tid søge om godkendelse af et nyt produkt, men så må du ikke sælge produktet, inden det er godkendt.

Det fremgår af ECHAs hjemmeside, hvilke stoffer som er optaget i Produkttype 21, antifoulingprodukter, hvornår de er optaget fra, og information om hvilke stoffer som fortsat er under vurdering.

Risikovurdering af produkter til antifouling er ikke fuldt harmoniseret på EU-plan, og de lande, som har nationale scenarier og erfaring med risikovurdering, må gerne tage udgangspunkt i deres egne nationale scenarier, når de skal risikovurdere konkrete bundmalingsprodukter. Da Miljøstyrelsen ikke tidligere har haft en godkendelsesordning for bundmaling eller andre antifouling-produkter, vil Miljøstyrelsen fremadrettet tage udgangspunkt i OECD-scenarier og i de vurderinger, som ligger til baggrund for aktivstofgodkendelserne.

Se, hvordan du søger om godkendelse.

Se den reviderede bundmalingsbekendtgørelse.