Resultat af serviceeftersynet forventes til februar

19-12-2017
NOVANA

Behov for ekstra analyser gør det nødvendigt at udskyde afrapportering af serviceeftersynet.

Miljøstyrelsen forventer nu at offentliggøre resultatet af serviceeftersynet til februar 2018. Oprindelig var det forventet, at resultaterne af serviceeftersynet ville være klar ultimo 2017.

Forsinkelsen skyldes, at det har vist sig nødvendigt at fastslå forskellene mellem to målemetoder ved at analysere på nye vandprøver fra december 2017. Derudover ønskes en yderligere ekstern vurdering af data-analyserne.

Serviceeftersynet blev igangsat efter, at der i april 2017 blev konstateret fejl i laboratoriet ALS analyser af vandprøver fra søer og vandløb.

LÆS NYHEDEN: Status på serviceeftersyn af laboratorieanalyser

Serviceeftersynet omfatter de metoder, der er anvendt både for marine og ferske prøver af laboratorierne i perioden 2010 til 2017. Desuden undersøges det, om regelgrundlaget for analyser kan forbedres.