Reklamer i det åbne land for lokale virksomheder kan snart blive muligt

12-12-2017
Natur

Med et nyt lovforslag vil regeringen give virksomheder i små byer mulighed for at reklamere i det åbne land. Også sæsonsalg af frisk frugt, grønt og juletræer vil få bedre vilkår.

Den lokale kro er glimrende – men ingen ved, at den er der, så alle de potentielle kunder drøner forbi. Den slags problemer vil regeringen råde bod på med et nyt lovforslag, der vil gøre det muligt for flere virksomheder at reklamere i det åbne land.

Konkret vil lokale virksomheder i småbyer med op til 3000 indbyggere få mulighed for at reklamere med skilte i det åbne land i en omkreds af 30 meter fra bygrænsen.

I mindre bysamfund er det et reelt problem, at potentielle kunder kan køre ind i byen og ud igen uden at opdage en virksomhed, der kunne have hjulpet dem.

Vækst i landdistrikterne

Lovforslaget er en opfølgning på et serviceeftersyn i forbindelse med den politiske aftale ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” fra juni 2016.

Det er regeringens ønske at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Muligheden for at reklamere for f.eks. lokalt sæsonsalg af frisk frugt og grønt og for juletræssalg er blandt de tiltag, som ifølge regeringen, kan understøtte målsætningen.

Forslaget er sendt i høring i dag. Hvis det vedtages, vil det føre til en ændring af naturbeskyttelsesloven, der kan træde i kraft den 1. juli 2018.

Læs mere på Høringsportalen