Opsamling fra Miljøstyrelsens Erhvervs informations- og debatmøder 2017

19-12-2017
Industri

Miljøstyrelsen Erhverv afholdt i efteråret 2017 en række informationsmøder om miljøgodkendelse af virksomheder og tilsyn.

På møderne fortalte Miljøstyrelsen indledende om nye regler og vejledninger udarbejdet indenfor de sidste par år indenfor miljøgodkendelse af virksomheder og tilsyn og hvad der ligger i støbeskeen lige nu for fremtiden.

Der blev samtidigt afholdt en række workshops om forskellig faglige områder og de mange deltagere stillede spørgsmål og videregav gode forslag og opmærksomhedspunkter, som vi sammen kan bruge i udviklingen af fremtidige aktiviteter både indenfor vejledningsemner og regler.

Du kan hente den samlede pakke af slides fra den indledende session her: Slides fra Erhvervs Informationsmøde 2017

Hovedpunkterne fra alle afholdte workshops er samlet i en fil som du kan hente her: Mødenoter

Spørgsmål kan stilles på mail til