Ny vejledning om miljøregulering af midlertidige aktiviteter

21-12-2017
Industri

Vejledningen beskriver, hvordan kommunen kan bruge Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, når små og store bygge- og anlægsarbejder planlægges og gennemføres. Vejledningen giver også råd om, hvornår meget store projekter bør reguleres på anden vis.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, herunder støv-, støj- og vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder.

Vejledningen gennemgår anmeldepligten ved de midlertidige arbejder og de forskrifter kommunen kan udstede på dette område. Vejledningen giver også eksempler på vurderinger af, hvornår et bygge- og anlægsarbejde eller anden aktivitet nævnt i § 2, stk. 1, falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Vejledningen omfatter herudover en gennemgang af regulering af bygge- og anlægsarbejder ved anvendelse af § 42 påbud, herunder indhold af påbud og klageregler.

Miljøstyrelsen udgiver vejledningen digitalt i det nye år på vores hjemmeside, men indtil videre kan vejledningen findes som pdf på miljøstyrelsens hjemmeside under "Regulering af visse midlertidige aktiviteter".

Du kan også finde vejledningen og høringsnotatet på høringsportalen.