Ny regulering af mellemstore fyringsanlæg

19-12-2017
Industri Luft

Ny EU-regulering af mellemstore fyringsanlæg træder i kraft 19. december 2017.
I den forbindelse er der blevet udstedt en ny bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Sammen med ændringer i miljøtilsynsbekendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen gennemfører bekendtgørelsen direktivet om mellemstore fyringsanlæg.

tion.dk

Mellemstore fyringsanlæg, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter er omfattet af den nye bekendtgørelse fra tidspunktet for idriftsættelse. For bestående mellemstore fyringsanlæg sker der en trinvis indfasning, således at fyringsanlæg på 5-50 MW skal overholde bekendtgørelsens krav fra 1. januar 2025, mens fyringsanlæg på 1-5 MW skal overholde kravene fra den 1. januar 2030.

Bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg har bl.a. krav til luftemissioner, egenkontrol, indretning og drift, støj og B-værdier. Bekendtgørelsen har også regler om anmeldelse og godkendelse af nye og bestående fyringsanlæg.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen har bl.a. regler om, hvor hyppigt der skal udføres miljøtilsyn med mellemstore fyringsanlæg.

Herudover er nedenstående otte bekendtgørelser konsekvensrettet som følge af gennemførelsen af direktivet.

  • Godkendelsesbekendtgørelsen
  • Standardvilkårsbekendtgørelsen
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • Gasmotorbekendtgørelsen
  • Bekendtgørelse om trævareforarbejdende virksomheder
  • VVM-bekendtgørelsen
  • Spildevandsbekendtgørelsen

Godkendelsesbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen har en række regler der beskriver hvordan de bestående fyringsanlæg skal reguleres indtil de bliver omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

Endelig er der udstedt et nyt 6. supplement til luftvejledningen, som ændrer luftvejledningens kapitel 6 om energianlæg.

Bekendtgørelserne kan ses på www.retsinformation.dk

6. supplement til luftvejledningen kan ses på siden om vejledninger om lugt og luft.