Ny havmiljølov for havområder omkring Grønland

13-12-2017
Vandmiljø

Folketinget har netop vedtaget den første selvstændige havmiljølov for Grønland i et område, hvor skibstrafikken i fremtiden forventes at stige.

Den nye havmiljølov for Grønland dækker havområdet fra tre sømil fra den grønlandske kyst og indtil 200 sømil, som er områder, hvor Danmark har ansvaret for havmiljøet. Tidligere har området været reguleret af en såkaldt kongelig dansk anordning fra 2004, som satte den danske havmiljølov i kraft for Grønland, men den var ikke tilpasset de grønlandske forhold.

I de senere år har der været en stadig stigende menneskelig aktivitet i havområderne ved Grønland og yderligere stigninger i skibstrafikken forventes i de kommende år. Derfor har der været behov for at opdatere reglerne på området for at sikre, at beskyttelsen af havmiljøet ved Grønland modsvarer udviklingen og den medfølgende risiko for forurening. Med loven opdateres de gældende regler på baggrund af internationale havmiljøregler, som er gældende for Grønland.

Den nye lov indeholder bestemmelser om skibes påvirkning på havmiljøet – f.eks. skibes udtømning af olie og affald, og der er regler om miljøberedskabet, dvs. bekæmpelse af olie og kemikalieforurening af havet. Der er også regulering af behandling af skibes ballastvand, som har til formål at hindre og begrænse indførelsen af invasive arter.

Den nye havmiljølov indeholder ikke EU-lovgivning, da Grønland ikke er medlem af EU. Den nye lov indeholder heller ikke regulering vedr. kyster og havne, da Grønland selv er ansvarlig for reguleringen af de kystnære havområder inden for tre sømil. Det grønlandske selvstyre har i foråret 2017 vedtaget en ny grønlandsk havmiljølov for de grønlandske havområder. Grønlandske og danske myndigheder har samarbejdet tæt for at få de to nye love til at passe sammen.