Uberettiget kritik af justering af Natura 2000-områder

15-12-2017
Natur

Dansk Ornitologiske Forening tager fejl, når de siger, at beskyttelsen fjernes fra vigtige naturområder.

Det er ikke korrekt, når DOF i dag er ude og sige, at den igangværende justering af Natura 2000-områderne er et angreb på naturen.

Miljøstyrelsen lægger op til, at intensivt drevne jordbrugsarealer og byarealer - og altså ikke naturarealer- tages ud af Natura 2000-udpegningen. 

LÆS NYHEDEN: Beskyttet natur tilpasses til virkeligheden

Grænsejusteringen er en opfølgning på Naturpakken, hvor det er aftalt, at man skal se på mulighederne for at udtage områder fra Natura 2000, der ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og direktivnatur.

Forslaget til justering af de nuværende Natura 2000-grænser er i høring til den 3. januar. Og Miljøstyrelsen hører gerne fra alle, der mener, at den nye afgræsning vil have negative konsekvenser for beskyttede dyr og planter og natur.

Se høringsmaterialet om justering af Natura 2000-grænserne

Læs artiklen fra Dansk Ornitologisk Forening