Kriterier for hormonforstyrrende stoffer i pesticider vedtaget - igen

18-12-2017
Pesticider

Den 13. december 2017 vedtog EU’s stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder et revideret forslag fra Kommissionen til kriterier for hormonforstyrrende stoffer med snævert kvalificeret flertal.

I forslaget havde Kommissionen fjernet en undtagelsesbestemmelse for stoffer med tilsigtet virkning på hormonsystemet, idet Europa-Parlamentet havde gjort indsigelse mod et tidligere kriterieforslag fra Kommissionen med den begrundelse, at Kommissionen havde overskredet sin kompetence ved at lade forslaget indeholde en undtagelsesbestemmelsen. Det reviderede forslag er, bortset fra den nu fjernede undtagelsesbestemmelse, identisk med et forslag, der blev vedtaget på et komitémøde d. 4. juli 2017.

Kommissionen vil forelægge forslaget for Rådet og Europa-Parlamentet i forventning om at det kan blive endeligt vedtaget efter indsigelsesperioden (4 måneder).