Kom godt i gang med naturpleje

15-12-2017
Natur

I Danmark er der 342.000 hektar naturareal, som har brug for pleje. Det kræver den nyeste viden på området, og den kan nu findes på en flot udbygget og forbedret naturplejeportal.

Danmark har masser af naturarealer, der kræver pleje, og der er nu godt nyt til kommunens naturmedarbejdere og landbrugs- og skovbrugskonsulenter, som rådgiver landmændene.

Ny, forbedret naturplejeportal er gået i luften. Naturplejeportalen hjælper med at finde den bedste plejemetode til forskellige typer af naturarealer, når fx tilgroning, udtørring eller invasive arter truer værdifuld natur. Korrekt pleje er nemlig forudsætningen for, at naturen kan genfinde og vedligeholde variation og artsrigdom. Omvendt kan forkert pleje af et naturområde skade  planter- og dyr eller være spild af indsatsen.

Det forventes at rigtig mange naturmedarbejdere i kommunerne vil benytte naturplejeportalen.

Ida Søkilde Jelnes, som er biolog i Assens Kommune glæder sig over den nye portal:

”Som naturmedarbejder i en kommune er naturpleje en af mine kerneopgaver. Jeg ser det som en stor fordel at have en nem adgang til nyeste viden på området samt mulighed for erfaringsudveksling. Det er vigtigt med en portal, der på en overskuelig måde beskriver de relevante plejemetoder for de forskellige naturtyper, men også hvilke overvejelser der kan indgå i forberedelsen og anvendelsen af plejemetoderne.”

Naturplejeportalen er blevet opdateret og udbygget med den nyeste viden fra dansk og international forskning og praksis. Portalen indeholder uddybende beskrivelser af de forskellige naturtyper beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 3 samt skov og krat, og generelle præsentationer af de typisk anvendte plejemetoder inden for naturpleje. For hver naturtype er beskrevet både de mest almindelige trusler som fx tilgroning, udtørring eller manglende afgræsning, mens også de relevante plejemetoder afhængig af hvilket problem, der skal afhjælpes

Den opdaterede naturplejeportal rummer flere illustrationer af konkrete plejemetoder, naturtyper, dyr, planter og invasive arter. Dette er med til at fremme brugervenligheden og portalens information i almindelighed. Der er også sket en væsentlig uddybning af de forskellige metoder specifikt for naturtyperne og hvilke overvejelser, der kan ligge i både forberedelse og anvendelse af naturpleje.

Se naturplejeportalen her