Infomail om vandløb, vådområder og lavbund, 1. dec 2017

01-12-2017

Tilmeldingsfrist – Informationsmøder om vådområde- og lavbundsordningerne

Kære projektejere

 

Husk at der er frist for at tilmelde jer til Informationsmøderne om vådområde- og lavbundsordningerne d. 8. december.

I kan tilmelde jer her.

http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/den-kommunale-vaadomraadeindsats/for-projektejer/informationsmoede-om-vaadomraade-og-lavbundsordningerne/

Der kommer mange nye spændende ting på programmet bl.a. ny mulighed for N-fleksibilitet. Vi arbejder på højtryk på, at få en dagsorden på plads, og vi vil gerne kvittere for jeres mange gode input til den. Dagsorden bliver offentliggjort på hjemmesiden og rundsendt til de tilmeldte deltagere, så snart den er færdig.

Vi håber på at se en masse af jer i enten Århus eller Knudshoved.

 

Med venlig hilsen

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen