Hvordan skal grøden skæres?

07-12-2017
Vandmiljø

Man skærer vandplanter væk i vandløb, når man vil have vandet til at løbe hurtigere. Det kaldes for grødeskæring. Nu ligger der en ny samlet vejledning til kommuner og lodsejere.

Det er vigtigt at skære grøden i vandløb på den rigtige måde, så der sikres afvanding og samtidigt tages hensyn til planter, smådyr og fisk i vandløbene. Nu er en ny samlet vejledning fra Miljøstyrelsen, som man kan bruge i forbindelse med grødeskæring, klar.

Vejledningen er relevant for kommunerne, da de har pligt til at vedligeholde de offentlige vandløb, og for lodsejere, da de har pligt til at vedligeholde de private vandløb.  Der er i vejledningen anbefalinger til, hvornår, hvordan og hvor meget grøde man kan skære.

Grødeskæring er lidt af en kunst. Der er flere måder, man kan fjerne planterne på. Det kan f.eks. ske ved at lave en slynget rende gennem vandløbet, der udformes efter vandets naturlige strømningsmønstre, eller man kan efterlade øer af grøde, der adskilles af frit strømmende vand.

Vejledningen er blevet til på baggrund af en forskningsrapport (”Faglig udredning om grødeskæring i vandløb”), hvor forskerne har set på, hvordan der kan skæres grøde inden for vandløbslovens rammer. Udover vejledningen skal et ekspertudvalg nedsat af Miljø- og Fødevareministeren inden årets udgang komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres fremover for at håndtere afvanding og oversvømmelser af vandløb.

Se den nye vejledning her