Grundvandskortlægningsdata klar til brug ved årsskiftet

21-12-2017

29 geografiske datasæt fra grundvandskortlægningen bliver tilgængelige.

Siden år 2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet i Danmark. Kortlægningen har omfattet ca. 40 % af Danmarks areal og har resulteret i produktion af en stor mængde data. Grundvandskortlægningen stiller fra årsskiftet geografiske data til rådighed på en nem og overskuelig vis, så de kan gøre mest mulig gavn. Data vil løbende blive opdateret, efterhånden som nye kortlægninger afsluttes.

Data findes på grundvandskortlægningens MiljøGIS, hvorfra data også kan downloades. Derudover er data tilgængelige som WMTS/WMS og WFS.

Se nærmere beskrivelse i Vejledningen – Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen.