Gode iltforhold i danske farvande

01-12-2017
NOVANA Vandmiljø

Iltsvind er afløst af gode iltforhold de fleste steder. Det viser årets sidste iltsvindsrapport.

I løbet af november forsvandt iltsvindet stort set fra de indre danske farvande.

På de dybeste steder af Mariager Fjord og i Knebel Vig i Århus Bugt var der dog fortsat iltsvind. Enkelte andre steder findes der desuden små rester af tidligere udbredt iltsvind.

Det viser årets sidste iltsvindsrapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet på baggrund af målinger i vandprøver indsamlet af Miljøstyrelsen i perioden 26. oktober til 22. november 2017.

Stormen i slutningen af oktober med vindstød af orkanstyrke og i øvrigt generelt blæsende vejr har især medvirket til at forbedre iltforholdene. Blæst og bølger blander iltrigt vand ned til havbunden til gavn for fisk og bunddyr.

Læs iltsvindsrapporten