Forsinket tilsagn til skovrejsning

14-12-2017
Skovtilskud Skovbrug

Ansøger må vente til starten af 2018 med at få svar, om man får tilskud til at plante ny skov.

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 417 ansøgninger om tilskud til at plante ny skov, men ansøgerne må vente til begyndelsen af 2018 på at få svar. Normalt ville Miljøstyrelsen give ansøgere svar i december, om man kan regne med tilskud.

Årsagen til forsinkelsen er, at Miljøstyrelsen har modtaget et usædvanligt stort antal ansøgninger til urørt skov og biodiversitetsskov. Den store interesse har blandt andet betydet, at der er bevilliget ekstra 10 mio. kroner til at imødekomme alle ansøgninger om urørt skov.

De mange sager om urørt skov og biodiversitetsskov smitter af på sagsbehandlingen af sager om tilskud til skovrejsning.

Miljøstyrelsen har modtaget 417 ansøgninger om skovrejsning for samlet 1930 hektar ny skov. Der er i alt søgt om tilskud for 69 mio. kroner. Det forventes at cirka halvdelen af ansøgningerne vil kunne imødekommes. 

Læs vejledningen til tilskud til skovrejsning (pdf)