Første skridt til miljøvurdering af dansk-polsk gasledning

21-12-2017

Miljøstyrelsen indsamler emner, der skal undersøges nærmere i miljøvurderingen af en mulig ny gasledning.

Miljøstyrelsen sætter nu gang i miljøvurderingen af en planlagt ny gasforbindelse mellem Polen og Danmark. Første skridt i miljøvurderingen af gasledningen er en såkaldt idéfase.

Borgere, myndigheder og andre interessenter kan under idéfasen sende forslag til emner, der kan indgå i miljøvurderingen af gasledningen. Idéfasen slutter 22. januar.

Se høringsmaterialet og idéoplægget

Gasledningen med navnet Baltic Pipe er et samarbejdsprojekt mellem danske Energinet, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A.

Stor nok til 10 milliarder m3 

Energinet står for udbygningen af det indenlandske transmissionsnet og den nye ledning i Nordsøen, mens Gaz-System etablerer den nye gasledning i Østersøen mellem Danmark og Polen samt udbygger det polske gassystem.

Baltic Pipe skal efter planen transportere norsk gas fra Nordsøen til Danmark og Polen. Gasledningen får kapacitet til at transportere 10 milliarder m3 gas om året mellem den norske gasledning i Nordsøen og Polen. Gasforbindelsen skal efter planen være klar til drift i 2022.

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for den del af projektet, der går over land, mens Energistyrelsen er VVM-myndighed på havet. Den samlede længde af gasledningen bliver 6-800 kilometer.

I alt 14 kommuner bliver berørt af gasledningen.  

Læs mere om Baltic Pipe på Energinets hjemmeside

Alle ideer, bemærkninger og forslag kan senest den 22. januar 2018 sendes til Miljøstyrelsen, mærket ”Baltic Pipe”, på  eller med post til, Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.