EU satser 45 mio. kr. på vandsamarbejde med Kina

11-12-2017
Vand i hverdagen Grøn virksomhed Industri

Europæisk vandteknologi skal bidrage til en bæredygtig forvaltning af Kinas vandressourcer.

Danmarks bilaterale samarbejde med Kina omhandler bl.a. forbedring af vandkvaliteten i meget forurenede kanaler og vandløb. Foto: pxhere.

De senere år har vandmangel gentagne gange ramt Kinas nordlige provinser, der er hjemsted for hoveparten af Kinas fødevareproduktion. Tørke, overudnyttelse og forurening af grundvandet har betydet, at Kinas vitale landbrugsproduktion er truet.

EU Kommissionen har nu besluttet at støtte vandsamarbejdet med Kina med i alt 45 millioner kroner i perioden 2018-2021. Miljøstyrelsen får ansvaret for et program på i alt 11,7 mio. kr.

-EU vælger nu at investere stort i samarbejdet om vandteknologi og vandforvaltning med Kina. Det er et område, hvor Danmark er førende på flere felter som for eksempel avancerede renseanlæg, kortlægning af grundvand og udstyr til at minimere vandspild, siger specialkonsulent Henrik Dissing fra Miljøstyrelsen.

Kina og EU indgik i 2012 et samarbejde om vandteknologi under overskriften China-Europa Water Platform. Danmark har siden starten varetaget rollen som formand for samarbejdet. 

Den økonomiske støtte fra EU skal konkret bruges til udvikling og tilpasning af vandteknologi til Kinesiske forhold og afholdelse af konferencer og workshops mellem kinesiske og europæiske virksomheder.

Mål om realistiske vandpriser

Der er i Kina tradition for, at vand stort set er gratis, og kinesiske drikkevandsforsyninger og renseanlæg har derfor meget ringe mulighed for at investere i ny vandteknologi via vandpriserne. Et af målene for vandsamarbejdet er netop at udvikle en ny model for prissætning af vand i Kina.

-Dansk miljødiplomati kan byde ind med en model for vandpriser inspireret af cirkulær økonomi, hvor højere vandpriser balanceres af lavere omkostninger til vandspild og vandrensning. Det er samlet set både billigere og bedre for Kina at investere i vandteknologi og til gengæld få en stabil forsyning af rent vand, siger Henrik Dissing.

China-Europa Water Platform samarbejdet er inddelt i fem områder: Vand og fødevarer, Vand og energi, Vand og byudvikling og Vand og flodsystemer, samt et tværgående program med fokus på innovation og erhvervsfremme. Der deltager i alt 10 europæiske lande i vandsamarbejdet med Kina.

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS, er koordinator for den gruppe, der arbejder med Vand og fødevarer området, og Københavns Universitet deltager i gruppen omkring Vand og Byudvikling.

undefinedDe to danske virksomheder, Nordic Technologies og Robotek, har netop færdiggjort dette anlæg, der forsyner 3000 beboere i Lemon Lake, Jinan, i Shandong provinsen, med rent drikkevand. I anlægget indgår bla Grundfos pumper. Projektet i lemon Lake et spin-off af Grundvandspartnerskabets arbejde i Jinan, hvorigennem kontakten til kunden, Qingyuan Water Affairs Group, blev skabt.

Både miljøet og danske virksomheder skal have en positiv effekt

Samarbejdet mellem Kina og EU skal både komme miljøet og virksomhederne til gavn. Miljøstyrelsen vil arbejde for, at danske virksomheder indgår aktivt i dialogen, således at deres løsninger og erfaringer synliggøres.

-Danske virksomheder kan tilbyde særdeles effektive løsninger, som betyder, at de kan bidrage mærkbart til at forbedre situationen. Vi arbejder derfor intenst på at involvere dem på en måde, der både inspirerer kinesiske myndigheder til at ændre rammevilkår efter inspiration fra Danmarks regulering af vandområdet, og at en aktiv involvering af virksomhederne sikrer, at det bliver vigtige skridt i en relationsopbygning, der på sigt kan føre til, at de kan indgå egentlige kontrakter, siger Henrik Dissing.