Enighed om nye mål for genanvendelse

21-12-2017
Affald Borger

Efter to års forhandlinger har EU-landene nu vedtaget mål for deponi og for genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa.

EU-landene skal fremover deponere langt mindre affald og genanvende langt mere, end vi gør i dag. Det står klart, efter at der i EU netop er blevet enighed om seks nye affaldsdirektiver.

I 2025 skal 55 % af husholdningsaffaldet genanvendes. I 2030 er målet 60 % og i 2035 65 %. For første gang er der også sat et mål for, hvor meget husholdningsaffald hver medlemsstat højst må deponere – nemlig 10 % i 2035.

Deponimålet forventes at blive en udfordring for en række lande, der i dag deponerer halvdelen eller mere af deres husholdningsaffald. Danmark har dog allerede i mange år været i mål med etcifrede deponiprocenter. Til gengæld skal vi genanvende markant mere for at nå de nye genanvendelsesmål.

Ud over mål for deponi og genanvendelse af husholdningsaffald indeholder de nye direktiver også krav til, hvor meget emballageaffald, der skal genanvendes. Det overordnede mål er at fremme en mere cirkulær økonomi, hvor værdierne i affaldet udnyttes bedst muligt til gavn for både miljø og økonomi.

Påvirker borgere, kommuner og erhvervsliv

Det er blevet forhandlet seks affaldsdirektiver. Det er blandt andet nye versioner af direktiverne for affald, emballage og deponi, der netop er vedtaget. Det betyder nye krav til både kommuner og erhvervsliv.

Fremover vil kommuner skulle indsamle det organiske affald fra husholdninger til genanvendelse. Som borger vil man generelt opleve, at der bliver flere muligheder for affaldssortering. Erhvervslivet bliver pålagt at sørge for, at det emballage, de producerer, bliver genanvendt.

Status for de seks direktiver er, at der nu er opnået enighed mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen i EU, og aftalen skal formelt vedtages i starten af det nye år.

Fakta

undefined

  • Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk husholdningsaffald
  • Fra 2025 er der krav om separat indsamling af tekstiler
  • Fra 2025 bliver det obligatorisk at have producentansvar på emballager
  • Der bliver med aftalen øget fokus på forebyggelse af affald
  • Der bliver fremadrettet kun en måde at beregne genanvendelse på
  • I aftalen er der også revision af en række centrale definitioner