Efterbetalingsordning skal granskes nærmere

04-12-2017
Vand i hverdagen

Grundvandskortlægningen i Danmark blev fra 2009 til 2011 finansieret via en drikkevandsafgift. EU-Kommissionen har nu afgjort, at det var i strid med reglerne for EU’s indre marked, da Danmark dengang gav virksomheder rabat på drikkevandsafgiften.

En række virksomheder fik fra 2009 til 2011 rabat på drikkevandsafgiften i form af et såkaldt afgiftsloft. Rabatten gjaldt virksomheder med egne vandindvindinger og tilladelse til at indvinde mere end 25.000 m3 vand.

Drikkevandsafgiften blev 1. januar 2012 erstattet af anden ordning. Afgørelsen fra Kommissionen handler dermed alene om perioden 2009-2011.

Kommissionen fremfører i afgørelsen, at afgiftsloftet var ulovlig statsstøtte og uforeneligt med det indre marked. Miljø- og Fødevareministeriet vil se nærmere på afgørelsen og dens praktiske betydning.

Da sagen omhandler data baseret på indvindingstilladelser fra 2009 – 2011, er det endelige billede endnu ikke tilvejebragt, og det er derved endnu for tidligt at sige hvem og hvor mange, der vil blive berørte af den nye afgørelse fra Kommissionen. 

EU tillader nemlig, at virksomheder modtager et vist tilskud – også i form af rabat på drikkevandsafgiften.