Dialogmøder om spildevandsregler 2017

19-12-2017
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen vil fortsat styrke samarbejdet med kommunerne om regelarbejdet på spildevandsområdet, og nytænke den måde, Miljøstyrelsen inddrager kommunerne på i regeludarbejdelsen, så kommunerne fremadrettet får en mere aktiv rolle.

På 3 regionale dialogmøder for kommunernes og spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsmedarbejdere i efteråret 2017 informerede Miljøstyrelsen om igangværende initiativer, projekter og fokusområder af relevans for administrationen på spildevandsområdet. I år var der særligt fokus på regnbetingede udledninger og indberetning af data. Med gæsteoptræden fra 3 kommuner, en spildevandsforsyning og DANVA var scenen sat for en frugtbar deling af  viden og erfaringer på tværs om dagens emner.  

Find slides nedenfor.

Dialogmøde om spildevand, Miljøstyrelsen

Performancebenchmarking, Dorte Røndbjerg, Aalborg Kloak

Performancebenchmarking, Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune

Performancebenchmarking, Knud Mikkelsen, Hjørring Kommune Performancebenchmar

king, Hanne Jønsson, Lolland Kommune