Den rødtoppede fuglekonge buldrer frem i Danmark

04-12-2017
Natur

Den fine rødtoppede fuglekonge breder sig med stor hast i Danmark, og nu er en ringmærket fugl for første gang genfundet i udlandet.

Foto: Henrik Knudsen
Foto: Henrik Knudsen

Den er en let, lille sag – men til gengæld er forekomsten af den 5-7 gram tunge rødtoppede fuglekonge steget kraftigt i antal de senere år her i landet. 1.058 rødtoppede fuglekonger er blevet ringmærket frem til og med 2016, og nu er den for første gang genfundet i udlandet. Det skete den 4. november ved byen Surhuizum i det nordlige Holland, 291 km fra Blåvand i syd-sydvestlig retning – hvor den var ringmærket 14 dage forinden.

Med sine 9 cm og 5-7 gram er den rødtoppede fuglekonge sammen med den almindelige fuglekonge Europas mindste fugl. Den yngler udelukkende i Europa, og Danmark udgør nordgrænsen for udbredelsesområdet. I Danmark ses flest rødtoppede fuglekonger i træktiden i marts-april samt i september-oktober. Landets første sikre ynglefund blev gjort i 1961 i Kongelunden på Amager

Langt hovedparten af vores viden om fuglenes trækruter stammer fra ringmærkning. Danske jægere og naturfolk kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af ringmærkede fugle til Statens Naturhistoriske Museum. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder, levealder m.v. Ringmærkning af fugle i Danmark finansieres af Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

undefined

(Figur 1. Det gennemsnitlige årlige antal ringmærkede rødtoppede fuglekonger i Danmark fordelt på tiårs-perioder.)

Når du finder en ringmærket fugl
Hvis du finder eller skyder en ringmærket fugl, kan du indrapportere ringnummeret, sted og dato til Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum. Du kan indtaste oplysningerne via hjemmesiden www.fuglering.dk - alternativt kan du ringe, e-maile eller sende et brev til

Ringmærkningscentralen
Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Tlf. direkte 3532 1029 (kl. 9-15)
E-mail: .dk
www.fuglering.dk
Blog: fuglering.sites.ku.dk
Anden info: www.rc.ku.dk